Embrace Safety

Samarbete med Embrace Safety

Vi på Urban Utveckling samarbetar med Embrace Safety och arbetar med EMBRACE som är det sverigeledande systemstödet för brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan, mellan exempelvis kommun, bostadsbolag och inte minst polismyndigheten.

Vi samarbetar med Embrace Safety för att systemstödet EMBRACE erbjuder ett kraftfullt och enkelt sätt för kommuner och bostadsbolag att kontinuerligt kartlägga och skapa gemensamma lägesbilder, analysera brottens, otrygghetens och otrygghetsskapande händelsers orsaker, och inte minst kan man med EMBRACE dokumentera insatser som riktas mot problemens orsaker samt följa upp och utvärdera dessa insatser. Vi på Urban Utveckling kan sedan använda informationen i EMBRACE i vårt arbete med Er.

Embrace Safety genomför också trygghetsundersökningar på uppdrag av kommuner och fastighetsbolag. Dessa kostnadseffektiva undersökningar ger unik kartläggningsdata som vi på Urban Utveckling ser stor nytta av i exempelvis våra projekt inom områdesutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar.

Embrace Safety är ett Örebrobaserat företag men man arbetar med kommuner i hela Sverige. Henrik Andershed, professor i psykologi och kriminologi är Embrace Safetys grundare och utvecklingschef.
Läs mer om Embrace Safety på deras hemsida: www.embrace-safety.se 

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.