Trygga trappan

Flera bostadsbolag i Sverige har under senare år anammat en metod som kallas Trygga Trappan. Metoden används för att förebygga och motverka oönskat häng och brottslighet som kan uppstå i trappuppgångar och fastigheters allmänna utrymmen. Metoden innebär att fastighetsägaren inrättar ett samarbete med polisen och skriver en stående åtalsangivelse för utpekade fastigheter. Åtalsangivelsen ger polisen rätten att på plats bötfälla personer för olaga intrång. 

Trygga Trappan initierades ursprungligen i Malmö av det kommunala bostadsbolaget MKB i samarbete med Polisen och Malmö stad 2017. I Skärholmen i södra Stockholm har de allmännyttiga bostadsbolagen Svenska Bostäder och Stockholmshem utvecklat metoden med fastighetsstatistik och arbetat tillsammans med Skärholmens Fastighetsägare, vilket har visat sig bidra starkt till ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete.

Sedan januari 2022 arbetar Urban Utveckling med att utvärdera resultaten från hur bostadsbolag i Stockholmsområdet har använt metoden. Detta görs med stöd från Brottsförebyggande rådet.

Urban Utveckling arbetar även med att stötta fastighetsägare som vill starta upp Trygga Trappan genom att undersöka förutsättningarna och rådgivning. Utgångspunkten kan förklaras med hjälp av behovspyramiden nedan som utgör basen för det operativa arbetet i Stockholmsmodellen av Trygga trappan. Basen för pyramiden, de primära åtgärderna, grundar sig på gott skalskydd, broken windows, helt-rent och snyggt, arbete mot olaga andra hand, störningsjour och god fastighetsförvaltning.

De sekundära åtgärderna handlar om att öka den sociala kontrollen genom närvaro och god kommunikation med hyresgästerna, exempelvis trygghetsinventering, trygghetsvandringar, feriearbete samt i förekommande fall väktartjänster. När de primära och sekundära åtgärderna är vidtagna kan man börja arbeta med Trygga Trappan som kompletterande inslag om behoven fortfarande finns och polisen har resurser och rätt förutsättningar. 

Här går det att läsa om resultatet av arbetet med trygga trappan i tidningarna DN och Mitt i.  

Kontakta Tobias Karström för mer information om Trygga trappan och om hur ni som fastighetsägare kan arbeta för trygga trapphus.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.