Trygghetsinventering av kommersiella lokaler

Vi ger rekommendationer för hur brott kan byggas bort

Vi utför trygghetsinventeringar av  bland annat kommersiella lokaler. Syftet med inventeringen är förse fastighetsägaren med en övergripande kunskap om trygga och otrygga ytor utifrån ett brottsförebyggande perspektiv. Utgångspunkten är att otrygga ytor kan byggas bort förutsatt att god förståelse om brottslighetens utspridning och god fysisk förvaltning. 

Vår metod bygger bland annat på CPTED-modellen vilket är ett internationellt erkänt verktyg för hur man skapar brottspreventiva och trygghetsfrämjande miljöer. Vi har bland annat genomfört trygghetsinventeringar i Järva, Solna, Rosersberg, Norrköping, Upplands Väsby, Östersund, Luleå och Helsingborg. Se nedan vad vi kan erbjuda inom trygghetsinventering av kommersiella lokaler.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.