Utveckling av utemiljöer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar på en specifik plats, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion kan vi genom egna observation ta fram förslag på åtgärder, både på investeringar och förvaltningsrutiner eller på behov av samverkan med andra aktörer.

På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för utvecklingen av områdets utemiljö. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet.

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, trygghet och brottsförebyggande åtgärder

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Exempel på tjänster:

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar på en specifik plats, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion kan vi genom egna observation ta fram förslag på åtgärder, både på investeringar och förvaltningsrutiner eller på behov av samverkan med andra aktörer.

På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för utvecklingen av områdets utemiljö. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet.

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, trygghet och brottsförebyggande åtgärder

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.