Utveckling av utemiljöer

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur olika livsmiljöer och platser fungerar och nyttjas av de som bor och verkar på den specifika platsen. Vi besitter särskilt stor kunskap om behov och utmaningar i livsmiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Enligt miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö, ska vår bebyggda miljö fylla människors och samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion, kan vi genom egna observationer och dialog med relevanta aktörer ta fram förslag på åtgärder som exempelvis syftar till att främja trygghet, jämställdhet eller en grön och hälsosam utemiljö. Åtgärderna kan innefatta investeringar kopplat till utveckling av den fysiska miljön och utveckling av förvaltningsrutiner, såväl som att påpeka ett behov av samverkan med andra aktörer. 

På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för utvecklingen av områdets utemiljö. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Dessutom bidrar boendedialog till bättre förutsättningar för att skapa en trygg, trivsam och inkluderande utemiljö. Med dialog kan man även se till att värden som finns i den befintliga miljön inte tas bort i samband med en upprustning utan att dessa värden bevaras vilket leder till mer uppskattade resultat och att budgeten räcker till mer.  Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet. 

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, tillgänglighet, samt trygghet och brottsförebyggande åtgärder

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Exempel på tjänster:

Utveckling av utemiljöer

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur livsmiljön fungerar.

Urban Utveckling har en lång erfarenhet av att ta fram kunskap och förståelse för hur den fysiska utformningen och livsmiljön fungerar på en specifik plats, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden. Med vår gedigna erfarenhet om människors behov och utemiljöns funktion kan vi genom egna observation ta fram förslag på åtgärder, både på investeringar och förvaltningsrutiner eller på behov av samverkan med andra aktörer.

På uppdrag av fastighetsägare har vi genomfört över 40 boendedialoger som legat till grund för utvecklingen av områdets utemiljö. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på. Att involvera boende och verksamma stärker relationen mellan beslutstagare och boende, såväl som att det stärker demokratin. Vi anpassar våra dialogmetoder för att nå ut till så många som möjligt och för att skapa bra representativitet.

Inom ramen för observation och analys har vi särskild kunskap om jämställdhet, trygghet och brottsförebyggande åtgärder

Se filmen från utemiljöupprustningen i Fredriksberg i Västerås som baseras på vår boendedialog för Mimer:

Exempel på tjänster:

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.