Verktygslåda för trygghetsarbete

Kontaktperson för uppdraget:

Oliver-Berger-600px.jpg

Oliver Berger

Utvecklingschef

Verktyg för trygghetsarbete för Växjöbostäder

Växjöbostäder har under lång tid arbetat med insatser för att stärka tryggheten inom sitt bostadsbestånd. Många insatser och satsningar har initierat, men för att långsiktigt säkerställa att arbetet bidrar till stärkt trygghet önskade Växjöbostäder att utvärdera enskilda insatser, och därtill utveckla metoder och verktyg för hur organisationen kan arbeta systematiskt och strategiskt med trygghetsstärkande insatser. Urban Utveckling fick i uppdrag att utveckla ett övergripande ramverk – en verktygslåda – för Växjöbostäders samlade arbete med stärkt trygghet. 

Urban Utveckling har arbetat att stärka tryggheten i bostadsområden tillsammans med bostadsbolag över hela landet. Vårt arbete grundar sig i en mångårig erfarenhet och med en bredd av kompetenser på företaget. I framtagandet av verktyg särskilt anpassade för Växjöbostäders behov och förutsättningar, kunde Urban Utvecklings spetskompetens inom frågor om trygghet i bostadsbestånd, kombineras med Växjöbostäder kunskap om organisation, boende och områden. Detta gav Växjöbostäder en unik modell framtaget utifrån deras behov. 

Verktygslådan Urban Utveckling tog fram var ett ramverk för hur Växjöbostäder kan kartlägga och beskriva problembilder, hur de utifrån problembilden identifierar insatser, och hur ett utfört arbete utvärderas. Verktygslådan fungerar genom detta som ett övergripande ramverk, som säkerställer att det arbete som genomförs bidrar till att öka tryggheten. 

Verktygslådan med metoder och insatser för ökad trygghet är idag implementerad i Växjöbostäders verksamhet och ligger till grund för deras fortsatta trygghetsarbete. 

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande arbete? Hör av er!