Vi söker

Vi söker alltid kontakt med framtida medarbetare så skicka gärna en spontanasökan till jobb@urbanutveckling.se. Vi tar även emot intresseanmälningar från studenter på master- och kandidatnivå som gör praktik inom ramen för universitetsutbildning på praktik@urbanutveckling.se.