ABC-stad

ABC står för Arbete, Bostad, Centrum och är en typ av stadsplanering som myntades i Sverige runt 1950. Tanken var att den moderna familjen skulle ha nära till arbete, boende och centrum och tillbringa sin fritid i de så kallade ABC-städerna. Centrumen kunde erbjuda butiker, kultur, samhällsservice och hälsovård. Idén om denna typ av stadsplanering föddes när våra storstäder började betraktas som färdigbyggda och inte ansågs kunna rymma fler bostäder. Inspiration hämtades från Englands New towns.

Genom att skapa fristående mindre städer runt våra storstäder skulle storstäderna avlastas. Den första ABC-staden som byggdes var Vällingby utanför Stockholm. Andra exempel på ABC-städer är Farsta och Solberga utanför Stockholm samt Kortedala utanför Göteborg. Utomlands används ibland termen satellitstad för denna typ av bebyggelse.

ABC-staden Vällingby 1954. Foto: Oscar Bladh