Om oss

Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det innebär att vi gör sociala analyser och använder oss av en mängd olika metoder för att förstå hur dessa områden fungerar, vilka unika förutsättningar som finns och hur platsen kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer. Vi identifierar ett områdes potential och utvecklingsmöjligheter, och gör detta genom fältarbete kombinerat med teori och forskning.

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av dessa frågor och har utfört en bred variation av uppdrag inom området ända sedan 2005. Vi vågar därför säga att vi har en såväl djup som bred kunskap om vad som förenar platser och vad som är områdesspecifikt. Under de senaste åren har vi genomfört ett hundratal uppdrag som legat till grund för områdesutvecklingen i utsatta områden. Vi har gett våra uppdragsgivare beslutsunderlag baserade på en djup och välgrundad förståelse för områdets förutsättningar, samtidigt som lokala initiativ och den sociala hållbarheten har stärkts.

Vi arbetar tillsammans med de boende i utvecklingen av området. Genom att involvera boende och verksamma vill vi ta tillvara på den lokala kunskapen om platsen, samtidigt som vi säkerställer att utveckling sker i samråd med de som nyttjar den. Vi är övertygande om att en hållbar utveckling av ett område stärks av att boende har tillit till varandra och till beslutsfattare, och att de som nyttjar platsen får bidra till utvecklingen av området.

Vi arbetar även med ett flertal fastighetsägarföreningar med fokus på samverkan, trygghet och fysisk brottsprevention. Syftet är att skapa en positiv områdes- och värdeutveckling genom samverkan mellan fastighetsägare. Genom att kontinuerligt driva och stötta fastighetsägarföreningar har vi en god kunskap om fastighetsägares vardagliga utmaningar och framgångsfaktorer för långsiktiga resultat.

projektledning
Skärmavbild 2021-01-20 kl. 10.51.42

Urban Utveckling idag

Med åren har vi byggt upp en bred erfarenhet av metoder för utveckling av utsatta områden. Vi utgår från våra uppdragsgivares ambitioner och resursramar när vi föreslår insatser och är särskilt uppmärksamma på hur tillgängliga resurser ska kunna användas effektivare. Vi arbetar ”från marken och uppåt” vilket innebär att vi baserar våra rekommendationer på fältarbete, observationer och platsanalyser.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.