Om Urban Utveckling

Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på områden och platser med socioekonomiska utmaningar. Våra medarbetare samlas kring ett gemensamt stort samhällsengagemang, och för att bidra till en positiv utveckling i dessa områden. Vi gör sociala analyser och använder oss av en mängd olika metoder för att förstå hur platser, områden och stadsdelar fungerar, vilka unika förutsättningar som finns och hur de kan utvecklas för att skapa goda och likvärdiga levnadsvillkor för samhällets alla individer. Tillsammans med våra uppdragsgivare identifierar vi områdets potential och utvecklingsmöjligheter, och gör detta genom fältarbete kombinerat med teori och forskning.

Alby

Alby

Storvreten

Storvreten

Husby

Husby

Rågsved

Rågsved

Rinkeby

Rinkeby

Skärholmen

Skärholmen

Dalen

Dalen

Vårby

Vårby

Fittja

Fittja

Solberga

Solberga

Ronna

Ronna

Jordbro

Jordbro

Vår erfarenhet

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med stadsdelsutveckling i områden med socioekonomiska utmaningar, och har arbetat med en bred inom området sedan 2005. Vi har med åren byggt upp en såväl djup som bred kunskap om vad som förenar platser och vad som är områdesspecifikt. Under de senaste åren har vi genomfört ett hundratal uppdrag som legat till grund för områdesutvecklingen på platser med socioekonomiska utmaningar. Vi har gett våra uppdragsgivare beslutsunderlag baserade på en djup och välgrundad förståelse för områdets förutsättningar, samtidigt som lokala initiativ och den sociala hållbarheten har stärkts.

Tillsammans med aktörer och invånare

Vi arbetar tillsammans med de boende i utvecklingen av området. Genom att involvera boende och verksamma vill vi ta tillvara på den lokala kunskapen om platsen, samtidigt som vi säkerställer att utveckling sker i samråd med de som nyttjar den. Vi är övertygande om att en hållbar utveckling av ett område stärks av att boende har tillit till varandra och till beslutsfattare, och att de som nyttjar platsen får bidra till utvecklingen av området.

Vi arbetar även med ett flertal fastighetsägarföreningar med fokus på samverkan, trygghet och fysisk brottsprevention. Syftet är att skapa en positiv områdes- och värdeutveckling genom samverkan mellan fastighetsägare. Genom att kontinuerligt driva och stötta fastighetsägarföreningar har vi en god kunskap om fastighetsägares vardagliga utmaningar och framgångsfaktorer för långsiktiga resultat.

Vi berättar gärna mer!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.