Absolut läge

En plats position angivet med hjälp av ett koordinatsystem på en karta.

Källa: Olsson & Vilhelmson 1997