Medborgardialog - Nu tar vi reda på hur stadsdelen Geneta fungerar och kan utvecklas!

Denna vecka finns vi på plats i Geneta för att tillsammans med Södertälje kommun och invånarna i Geneta kartlägga hur stadsdelen fungerar idag och hur området skulle kunna utvecklas på bästa sätt. Södertälje kommun växer och inför arbetet med att ta fram en strukturplan för området har Urban Utveckling fått uppdraget att genomföra en medborgardialog i stadsdelen. För att ta del av barnens perspektiv har vi bland annat besökt Wasaskolan där vi höll spännande workshops med barn och unga i årskurs 1-9. För mer information se gärna: https://www.sodertalje.se/bo-och-bygga/planering/dialog-strukturplaner/

Skarmklipp_2018-02-06_14.30.33.png

Kan akustik förebygga brott?

Denna fråga har Urban Utveckling fått stöd från BRÅ för att utreda under 2018 och 2019. Internationellt har metoden bland annat använts i Londons tunnelbana där klassisk musik har spelats för att stävja brottslighet och i Sverige finns även platser där akustisk har använts som förebyggande metod. Vi kommer att belysa den kunskap som finns och utvärdera tidigare erfarenheter från satsningar på brottsförebyggande och trygghetsfrämjande akustisk design genom ett antal svenska fallstudier. Kontakta Daniel Nilsson för mer info.

Boendedialog i Hällefors

Urban Utveckling har anlitats av Hällefors Bostads AB att utföra en förstudie inför deras förnyelsearbete med Millesparken och Polstjärnan. Flera av deras bostadsområden är kända för sina välplanerade utemiljöer och har redan en mängd kvalitéer såsom grönska, lek och konstverk. Projektet handlar om att varsamt utveckla parkernas befintliga karaktär tillsammans med de boende och främja ett ökat engagemang för utemiljöerna. Trygghetsvandringar och dialogworkshops har hållits i januari och nu pågår arbetet med att ta fram rekommendationer för hur parkerna ska utvecklas. Kontakta Daniel Nilsson för mer information om detta projekt.

 

hallefors    hallefors1

Jämställda utemiljöer för alla åldrar

Järfällahus gör stor satsning på termovägen i Kallhäll, Järfälla. Insatser ska göras i form av en stor upprustning av utemiljön. I projektet kommer boende att få vara med och påverka på olika sätt. Urban Utveckling kommer bistå i arbetet med att involvera de boende via dialog och workshops. Extra vikt läggs vid att stärka mammorna i området och att skapa jämställda mötesplatser för alla åldrar. Kontakta Anna Molin för mer information om projektet.

Skärmklipp_2018-01-30_13.59.36.png