"Fagerängen ska få en upprustning" - Trelleborgs Allehanda

I veckans (v.36) Trelleborgs Allehanda kan du läsa om upprustningen av området Fagerängen i Trelleborg och om den pågående workshopen som vi på Urban Utveckling tillsammans med Trelleborgshem genomför. Dialogen pågår hela veckan och syftet är att ta reda på de boendes synpunkter och erfarenheter av området. 

För mer information om vad vi kan bidra till vid upprustning av bostadsområden och boendedialoger klicka här!

Utställning av idéskisser i Tierp

Urban Utveckling medverkade i måndags (21/8) på ett event som Tierpsbyggen anordnade där vi visade upp våra idéskisser på nya utemiljöer i fyra bostadsområden för hyresgästerna. Det blev ett stort engagemang och intresse kring förslagen på de nya utemiljöerna och vi fick in många värdefulla intryck och synpunkter som vi nu tar hänsyn till när processen går vidare. Tack också till Hyresgästföreningen, Ragn Sells och Mutcho för ett väl genomfört event!

Tierp1   Tierp2   

Ta del av rapporten Jämställd skolgård!

Nu finns vår rapport från projektet Jämställd skolgård i tryck. Hör av dig om du vill ha ett exemplar. Du kan också ladda ner rapporten i pdf-format genom att klicka på bilden nedan!

Jamstalldskolgard

Inventering av tillgänglighet i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun och Växjöbostäder kommer Urban Utveckling att genomföra en inventering av tillgängligheten i Växjöbostäders flerbostadshus. Inventeringen kommer att genomföras under 2017 med TIBB-verktyget där Växjöbostäders fastigheter kommer att graderas enligt TIBB's tillgänglighetsnivåer. Är ni intresserade av detta projekt eller av att inventera kommunens flerbostadshus, publika lokaler och/eller offentlig miljö? Ta kontakt med Daniel Nilsson för mer information om hur vi arbetar med inventering av tillgänglighet!

Skärmklipp 2017 06 02 09.09.01

Gårdsmöten i Tierp inför utemiljöupprustning

Urban Utveckling är i dagarna med och bistår Tierpsbyggen vid gårdsmöten de anordnar vid två av deras bostadsområden i Tierp. Bilden nedan är tagen från förra veckans dialogtillfälle vid Mattiasgatan som blev riktigt givande och uppskattat bland hyresgästerna. Urban Utveckling bistår även Tierpsbyggen med att ta fram förslag på hur utemiljön ska planeras inför att den ska renoveras vid ett flertal av deras bostadsområden i Tierp. För mer information kontakta Daniel Nilsson.

IMG 5456

Trygghetsanalys av skolor i Eskilstuna

På uppdrag av Eskilstuna kommun genomför Urban Utveckling under 2017-2018 en analys av genomförd trygghetsenkät på utvalda skolor i kommunen. Analysen kommer resultera i ett förslag till fysiska åtgärder för att minska brottslighet och öka tryggheten i skolorna. För mer info kontakta Johan!

Boendedialog och förstudie i Krokom

Så här vackert naturlandskap hade vi i förra veckan på väg tillbaka från ett dialogmöte i Krokoms kommun. Projektet genomförs tillsammans med Krokomsbostäder inför kommande renoveringar av utemiljön i flera av deras bostadsområden.

Krokom

"Dialogmöte som ger resultat" - Smålandsposten 14 mars 2017

Dialogprocessen som vi, tillsammans med Landskaparna och Lessebohus, hållit i har nu gått vidare in i projekteringsfasen. Utifrån de boendes förslag tog Landskaparna fram två skisser på innergårdarnas utformning som alla hyresgäster fick vara med och rösta fram den skiss som de föredrog. Vill du veta mer om det här specifika projektet eller hur vi kan vara ett stöd i liknande projekt, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

Lessebohus demokratidag

Boendedialoger i Jordbro, Vårby gård och Geneta

Urban Utveckling har tillsammans med D. Carnegie & Co genomfört omfattande dialogprojekt i Jordbro i Haninge, Vårby gård i Huddinge och Geneta i Södertälje. Dialogerna har genomförts i samband med upprustning av utemiljöerna. 

Skärmklipp 2017 04 07 09.38.45

Bilden är tagen i Geneta i Södertälje, där vi samtalade med barnen om viktiga platser i området och hur de vill förändra sina lekplatser.