"Stort engagemang kring nya gårdar"

I Huge Bostäders kundtidning "Värden", nr 3; 2017, går det att läsa om workshopparna som vi på Urban Utveckling genomförde inför en upprustning av utemiljön i Vårby gård. Hela reportaget går att läsa nedan eller genom att klicka på bilden! 

Skärmklipp_2017-10-19_09.16.35.png

Inventering av tillgänglighet i Rättvik

Under hösten genomförs en inventering av tillgänglighet i Rättviks Fastigheters flerfamiljshus. Inventeringen ska leda till konkreta förslag på hur det är möjligt att öka tillgängligheten i samtliga fastigheter med enkla medel. Projektet löper året ut. Kontakta Daniel Nilsson för mer information om hur ni som fastighetsägare kan öka tillgängligheten i era flerbostadshus. 

Boendedialog i Fornhöjden

I förra veckan (v.40) anordnade vi en dialog för de boende i Fornhöjden, Södertälje, om utvecklingen av utemiljön.

20171009_171425.jpg   DSC01468.jpg

Tillgänglighetsinventering i Växjö v. 40-44

Vecka 40-44 genomför vi på Urban Utveckling en inventering av tillgänglighet i samtliga flerbostadshus för Växjöbostäder. Ta kontakt med Daniel Nilsson för mer information om projektet och hur vi arbetar med tillgänglighetsinventering av flerbostadshus! 

IMG_0332.jpg

"Fagerängen ska få en upprustning" - Trelleborgs Allehanda

I veckans (v.36) Trelleborgs Allehanda kan du läsa om upprustningen av området Fagerängen i Trelleborg och om den pågående workshopen som vi på Urban Utveckling tillsammans med Trelleborgshem genomför. Dialogen pågår hela veckan och syftet är att ta reda på de boendes synpunkter och erfarenheter av området. 

För mer information om vad vi kan bidra med vid upprustning av bostadsområden och boendedialoger klicka här!

Utställning av idéskisser i Tierp

Urban Utveckling medverkade i måndags (21/8) på ett event som Tierpsbyggen anordnade där vi visade upp våra idéskisser på nya utemiljöer i fyra bostadsområden för hyresgästerna. Det blev ett stort engagemang och intresse kring förslagen på de nya utemiljöerna och vi fick in många värdefulla intryck och synpunkter som vi nu tar hänsyn till när processen går vidare. Tack också till Hyresgästföreningen, Ragn Sells och Mutcho för ett väl genomfört event!

Tierp1   Tierp2   

Ta del av rapporten Jämställd skolgård!

Nu finns vår rapport från projektet Jämställd skolgård i tryck. Hör av dig om du vill ha ett exemplar. Du kan också ladda ner rapporten i pdf-format genom att klicka på bilden nedan!

Jamstalldskolgard

Inventering av tillgänglighet i Växjö

På uppdrag av Växjö kommun och Växjöbostäder kommer Urban Utveckling att genomföra en inventering av tillgängligheten i Växjöbostäders flerbostadshus. Inventeringen kommer att genomföras under 2017 med TIBB-verktyget där Växjöbostäders fastigheter kommer att graderas enligt TIBB's tillgänglighetsnivåer. Är ni intresserade av detta projekt eller av att inventera kommunens flerbostadshus, publika lokaler och/eller offentlig miljö? Ta kontakt med Daniel Nilsson för mer information om hur vi arbetar med inventering av tillgänglighet!

Skärmklipp 2017 06 02 09.09.01

Gårdsmöten i Tierp inför utemiljöupprustning

Urban Utveckling är i dagarna med och bistår Tierpsbyggen vid gårdsmöten de anordnar vid två av deras bostadsområden i Tierp. Bilden nedan är tagen från förra veckans dialogtillfälle vid Mattiasgatan som blev riktigt givande och uppskattat bland hyresgästerna. Urban Utveckling bistår även Tierpsbyggen med att ta fram förslag på hur utemiljön ska planeras inför att den ska renoveras vid ett flertal av deras bostadsområden i Tierp. För mer information kontakta Daniel Nilsson.

IMG 5456