Boendedialog och tillgänglighetsinventering i Arvidsjaur

Under tre kvällar i Juni genomfördes dialogmöten med boende i några av Arvidsjaurshems bostadsområden inför att en upprustning av utemiljön ska ske vid dem. Urban Utveckling medverkade vid dialogen och är anlitade för att ta fram en plan för hur utemiljöerna ska förnyas utifrån bl.a. de boendes preferenser och synpunkter. I samband med dessa dialogtillfällen gjordes även en inventering av den yttre miljöns tillgänglighet vid ett antal fastigheter i Arvidsjaur. Framkomligheten för den som exempelvis tar sig fram med hjälpmedel-, med synnedsättningar-, eller balanssvårigheter har utvärderats och varje fastighet har tillskrivits ett betyg på en skala mellan 1-5, där 5 är den högsta nivån av framkomlighet. Resultatet skapar en nulägesbild och ett viktigt underlag vid framtida investeringar för Arvidsjaurshem.  

För mer info kontakta Daniel Nilsson.

Arvidsjaur inventering

 

Tillgänglighetsinventering i Strömsunds kommun

Urban Utveckling har genomfört en tillgänglighetsinventering av Strömsunds Hyresbostäders bostadsfastigheter för att kartlägga vilka bostadshus som är lämpade för personer med rörelse och/eller synnedsättningar. I inventeringen har framkomligheten och orienterbarheten i trapphus, källare, vind samt kvarterens utemiljöer bedömts. Inventeringen ska ge Strömsunds Hyresbostäder ett underlag för hur de kan arbeta strategiskt med tillgänglighet i sitt fastighetsbestånd, och ge ett informationsstöd till bostadsförmedlarna när hyresgäster efterfrågar ett tillgängligt boende.

För mer information kontakta Daniel Nilsson.

Stromsund inventering

"Boendedialog för trygghet, gemenskap och aktivitet!"

Mycket roligt tycker vi att det är att läsa om de workshoppar som vi anordnade tillsammans med Trelleborgshem och hyresgästföreningen inför upprustningen av Fagerängen i Trelleborgshems senaste årsredovisning från 2017! 

Trelleborgshem

Utställning av skisser på Fagerängsdagen

Den 25 maj hölls Fagerängsdagen i strålande solsken i Trelleborg. Urban Utveckling var där och visade upp skisser på förnyelsen av de innergårdar som vi och Trelleborgshem höll dialog med de boende om i april. Nu fick vi chans att visa om vi hade tolkat de boendes förslag, önskemål och synpunkter rätt.

Fagerangsdagen

Boendedialog i Emmaboda uppmärksammas

I tisdags kväll (15/5) genomförde Urban Utveckling tillsammans med Emmaboda Bostads ett dialogmöte om utemiljön vid kvarteret Linnéan. Hyresgästerna bjöds in att komma med förslag och berätta om hur de tycker att utemiljön fungerar idag, först genom att vi gick en promenad i kvarteret och därefter en mini-workshop i kvarterslokalen. Lokaltidningen har uppmärksammat dialogmötet i en artikel som går att läsa här: http://24emmaboda.se/2018/05/15/boenden-fick-tycka-till-om-linnean/

Unknown 1