Alby Etage

Alby Etage är en del av utvecklingsprogrammet “Framtid för Alby” som tagits fram av Botkyrka kommun i samarbete med bland annat Botkyrkabyggen. Programmet innebar bland annat att förnya Albys stadsmiljö. Med hjälp av bred dialog mellan boende och andra aktörer beslutades att tio av Botkyrkabyggens flerbostadshus i Alby skulle få en extra våning. Projektet är annorlunda och ett utmanande sätt att åstadkomma bostadsförnyelse.

Den extra modulen lyftes upp på de befintliga husen och omvandlade tidigare fyror till femmor med takterrasser. I de befintliga lägenheterna sattes spiraltrappor in som leder upp till den utbyggda takvåningen. I området fanns det tidigare nästan inga femrummare men nu har man genom en spännande lösning skapat större lägenheter. De ombyggda lägenheterna får en ny bostadsarea på 115 kvm varav etagemodulen är 23 kvm med panoramafönster på kortsidan, och en tillhörande terrass på 15 kvm.

Valet av lägenheterna har noga valts ut utifrån bland annat frågor som berör vädersträck, befintliga lägenhetens planlösning, brandutrymning och bärande stomme. Varje berörd hyresgäst har besökts och informerats om ombyggnationen. De hyresgäster som inte velat bo kvar på grund av ombyggnationen har erbjudits en ny likvärdig lägenhet och i slutändan valde två av de tio hyresgäster att bo kvar. Fyra stycken moduler placerades i Albydalen och sex stycken på Albyberget.

Förslaget bygger på enkelhet. Syftet med Alby Etage var att bryta mönstret på huskropparna, erbjuda möjlighet till större lägenheter och skapa attraktivitet och efterfrågan i området. Modulerna levereras färdigmonterad och sticker ut lite över huskanten.

Arkitektbyrån Sandellsandberg har ritat modulerna. De har tillverkats av Setra Plusshus och monterats av NCC. Totalkostnaden slutade på cirka tolv miljoner kronor.

Läs mer på Botkyrkabyggens hemsida.


Etagevåningar i Alby.