Besök av arbetsmarknadsministern

Förra veckan var integrations- och arbetsmarknadsminister Johan Pehrson på besök i Bäckby i Västerås för att möta de aktörer som på flera sätt arbetar för att skapa en positiv utveckling av stadsdelen. Pehrson träffade bland annat vår kollega Anna Molin, som jobbar som projektledare i fastighetsägarföreningen Utveckling Bäckby, för att lära sig mer om föreningens arbete. Aktörerna inom Utveckling Bäckby, samverkar bland annat för ökad trygghet, starkare gemenskap, attraktiva miljöer och ökad sysselsättning i stadsdelen.

Johan Pehrson berättar om sitt besök i Bäckby för P4 Västmanland där han konstaterar vikten av spridning av kunskap kring vilka insatser och arbetssätt som fungerar och inte fungerar. Han lyfter även att samverkan mellan bostadsbolag, likt arbetet i Bäckby, är centralt för att nå framgång i områden med socioekonomiska utmaningar. Vi tycker det är jätteroligt att Utveckling Bäckbys arbete lyfts fram och är glada över att få vara delaktiga i föreningens arbete.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.