Bruksvärde

Fastighetsägarens eller hyresgästens värdering av nyttan av en bostad med avseende på annat än ekonomiskt värde; t.ex. planlösning, läge, storlek osv. Bruksvärdet bestäms av hur hyresgäster i allmänhet värderar sådana olika egenskaper. 

Källa: Nyström, Jan, Planeringens grunder: en översikt, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2003