Dagbefolkning

Den mängd människor som vistas i ett område dagtid. En dagbefolkning består av de boende i området, med förutsättning att de inte är bortresta, samt de som pendlar in till området.

 Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.