Ekologiskt fotavtryck

Är ett mått på hur stor del av jordens yta som krävs för att möjliggöra en individs konsumtion och omhändertagande av restprodukter. De ytor som behövs för att tillgodose människan med vår efterfrågan på mat, byggnadsmaterial och energi räknas som vårt ekologiska fotavtryck.

Om jorden skulle delas upp med en yta till varje person skulle den ytan vara 1,8 hektar stor (1997). I Sverige är vårt genomsnittliga ekologiska fotavtryck 5,9 hektar. Den siffran placerar oss på en13:e plats bland världens länder med störst fotavtryck per person. Landet med störst fotavtryck per person är Förenade Arabemiraten och landet med det minsta fotavtrycket per person är Malawi. Mer information finns att läsa i Världsnaturfondens rapport Living Planet Report 2010

Källa: Nationalencyklopedin 2011
Världsnaturfonden 2012. Ekologiska fotavtryck – så beräknar man ekologiska fotavtryck
På Världsnaturfondens (WWF) hemsida kan du läsa mer om ekologiskt fotavtryck, och även testa dig själv i deras fotavtrycks-kalkylator.