Fondresurs

Fondresurs är en naturresurs och förnyelsebar energikälla som utan vård och skötsel slutar ge avkastning. Alla fondresurser är biomassa. Enklare beskrivet är fiske, skogsbruk, biomassa, vattenkraft och delvis torv exempel på fondresurser. I en mening är dock alla naturresurser fondresurser då de utan reglering skulle riskera att överkonsumeras och därmed utarmas och upphöra att ge avkastning.

 
Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.