Gågata

På en gågata får bara bilar köra om de måste korsa gatan. Vissa varuleveranser och transporter får emellertid köra på gatan men har väjningsplikt mot gående.