Gårdsgata

På en gårdsgata samsas gående och bilister på samma yta, men gående har företräde. Bilar får inte köra snabbare än gångfart och får inte parkera på annat ställe än vid anordnade parkeringsplatser.