Intervjuer i Skogås, Huddinge

På uppdrag av Huddinge kommun genomför Urban Utveckling, med stöd från Brå, en utvärdering av ett gestaltningsprojekt i två gångtunnlar vid Nytorps mosse i Huddinge. Här är vi ute en kall men härlig dag i november och intervjuar boende i Skogås om hur de upplever tunneln och platsen, projektet pågår fram till 2018.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.