Inventering av enkelt avhjälpta hinder i Hedemora

Urban Utveckling har denna månad varit på plats i Hedemora kommun och genomfört en inventering av enkelt avhjälpta hinder, på uppdrag av Hedemora kommunfastigheter. Uppdraget innebär att tillgängligheten för personer med nedsatt funktionsförmåga har kartlagts i offentliga verksamhetslokaler såsom skolor, bibliotek och idrottsanläggningar. Inventeringen ger Hedemora kommun ett kvitto på hur tillgängliga lokalerna är i nuläget, och ger dem även en åtgärdsplan som de kan använda för att strategiskt öka dess tillgänglighet. Vi på Urban Utveckling tyckte det var extra kul att besöka Fyrklöverskolan, där man valt att göra rätt från början. Skolan är ett bra exempel på hur man kan utforma utbildningsmiljöer som är anpassade för elever med nedsatt funktionsförmåga – se globala målen, delmål 4.A. Läs mer om hur vi arbetar med inventeringar och analyser av tillgänglighet på vår webbplats. För mer info kontakta vår medarbetare Daniel Nilsson.

 

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.