Kan akustisk design och musik förebygga brottslighet och öka trygghet?

Urban Utveckling har under 2018-19 genomfört en utvärdering av den brottsförebyggande och trygghetsfrämjande effekten av akustisk design på semi-offentliga och privata platser. Utvärderingen omfattade såväl musikinstallationer i parkeringsgarage som så kallade mosquito buzzers vid förskolegårdar och studerade genomförda exempel i bland annat Stockholm, Karlstad och Malmö. Vi kunde se att särskilt användandet av mosquito buzzers i flera fall hade en minskande effekt på förekomsten av skadegörelse. På grund av att larmen ofta satts upp i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder är det dock svårt att se ett direkt samband mellan att en ljudinstallation har uppförts och minskad brottsfrekvens. Rapporten i sin helhet finns att läsa här!

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.