Kurs om utemiljöer i bostadsområden

Våra kollegor Anna Molin och Emelie Eriksson har fått möjligheten att tillbringa dagen med AB Hallstahem för att hålla i en utbildning om utemiljöer. Hallstahem har påbörjat en satsning där de lägger stort fokus på att utveckla och främja biologisk mångfald i deras bostadsområden, och har inlett arbete med att utveckla utemiljön på ett sätt som främjar trygghet och biologisk mångfald. På utbildningen fick Hallstahem med sig konkreta metoder och verktyg för hur de kan främja den biologiska mångfalden på sina bostadsgårdar. Som avslutning fick deltagarna testa på metoderna och designa utemiljön på deras fastigheter med målet att främja bostadsnära grönska och biologisk mångfald. 

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.