Kvantitativ geografi

Denna inriktning av geografin uppkom under 1950- och 60-talen och syftade till att beskriva världen och bekräfta sammanhang med hjälp av kvantitativa och matematiska metoder och statistik.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.