Markanvändning

Centralt begrepp inom fysisk planering som syftar till människans användning av jordytan för olika ändamål.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.