Mental karta

Eller kognitiv karta, är människans inre föreställning om hur världen eller delar av världen ser ut. Även förhållandet mellan olika platser, avstånd, samt värderingar av dessa platser syns i den mentala kartan. Studier har visat att dessa inte ger ett fågelperspektiv på världen. Istället består mentala kartor av selektivt utvalda landmärken, områden, vägar, och annat som är viktigt för att vi ska kunna orientera oss rumsligt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur. 
Gren, M., Hallin, P. 2003. Kulturgeografi: en ämnesteoretisk introduktion. 1. uppl. Malmö: Liber.