Meridian

Linje som anger longitud det vill säga längdgrad som är en tänkt halvcirkel från pol till pol. Utgående från nollmeridianen som är belägen i Greenwich i England räknar man 180 grader österut respektive västerut.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.