Miljöförstöring

Försämring av miljön på grund av människans för stora uttag av naturresurser eller utsläpp av miljöfarliga ämnen i sådan utsträckning att naturen har svårt att återhämta sig.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.