Nytt uppdrag med Ronneby kommun

Urban Utveckling ska på uppdrag av Ronneby kommun sammanställa och analysera statistik över kommuninvånarnas socioekonomiska förutsättningar. Projektet är finansierat av Delmos (Delegationen mot segregation) och vi kommer att fungera som konsultstöd åt kommunen. Målet med uppdraget är att ta fram ny kunskap om segregationens nuläge och utveckling i kommunen. Vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med projektet och få använda vår expertis inom utvecklingen av socioekonomiskt utsatta områden.

Vi kommer dels sammanställa en statistiskt baserad lägesbild som grundas på DeSO och RegSo-statistik som kommunen beställt från SCB. Detta kommer visa på trender och mönster som funnits i kommunen över flera år. Vi kommer även kartlägga dessa mönster genom kvantitativ analysteknik. Detta gör vi för att identifiera levnadsförhållandena i DeSO-områdena i Ronneby kommun som utgör grunden till segregationen. När vi genomfört den delen kommer vi även identifiera vilka områden som är hårdast utsatta i kommunen.

Samverkan är viktigt i många projekt, men extra viktigt i den här typen av arbete. Resultaten av denna sammanställning kommer bland annat användas tillsammans med en nytt GIS-verktyg, som håller på att utvecklas av företaget Sokigo, för att tydliggöra kommunens arbete kring mänskliga rättigheter kopplat till segregation. Materialet kommer även, i samarbete med företaget Enact, att användas i kompetenshöjande insatser som Enact utför för kommunens anställda. Många aktörer kommer beröras av vårt arbete och vi hoppas kunna hjälpa Ronneby kommun med deras Delmos- finansierade projekt och ta fram ett relevant material som kan bidra till kommunens arbete med att minska och motverka segregation.

 

loggor_Ronnebyinlägget.jpg

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.