Om oss

Urban Utveckling bistår kommuner, fastighetsägare och samhällsbyggare med underlag och processtöd i samband med nybyggnadsprojekt och utveckling av befintliga miljöer. 

Vi är ett kunskapsföretag med 10 medarbetare som har en bakgrund inom bland annat kulturgeografi och samhällsplanering. Vi besitter en unik kombination av kompetenser för att lyfta, stärka och utveckla platser, vilket bidrar till att våra uppdragsgivares projekt blir framgångsrika. Vi har varit verksamma i branschen i över 10 år.

Platsen och människan

Vårt perspektiv på samhällsplanering utgår från människans upplevelse av platsen. Platsen kan definieras som staden, stadsdelen eller bostadsområdet. I våra analyser identifierar vi de kulturella resurser som bygger upp platsens identitet, anseende, varumärke eller själ. Med tydlig förankring i platsens särart tillhandahåller vi en gedigen analys för att utveckla och lyfta ett område.

Nyskapande kunskapsföretag

Som mångsysslande och nyskapande kunskapsföretag är det självklart för oss att ständigt utveckla vår kompetens och våra metoder inom modern samhällsplanering. Det gör att vi även bidrar till att utveckla våra kunders arbetssätt.

Att fånga platsens själ

Alla platser är unika. Det är därför viktigt att förstå vilka komponenter som gör platsen till vad den är. Vi fokuserar på att identifiera de sociala och kulturella resurser som utgör platsens själ. Det skapar en djupare förståelse inför utveckling av platsens funktion och varumärke.

Vi är övertygade om att varje plats kan lyftas, utvecklas och förbättras med tillräcklig kunskap om dess mjuka värden. Kunskapen finns bland annat hos de som använder platsen, och i dialog med dem skapar vi en bättre förståelse.

Vi tror på lyhördhet inför det som är svårt att se med blotta ögat, eller sätta fingret på. Vi tror att platser bör utvecklas med kunskap om medborgarnas perspektiv, och med hänsyn till platsens identitet eller själ – dess Genius Loci.

Trond Hannerstig

Trond Hannerstig

Samhällsplanerare
070 - 492 21 61

trond.hannerstig@urbanutveckling.se

Henrik Larsson

Henrik Larsson

Projektledare
070 - 869 68 28

henrik.larsson@urbanutveckling.se

Vilhelm Meyer

Vilhelm Meyer

Samhällsplanerare / VD
070 - 910 67 91

vilhelm.meyer@urbanutveckling.se

Merete Boland

Merete Boland

Samhällsplanerare
079 - 079 00 12 

merete.boland@urbanutveckling.se

Anna Molin

Anna Molin

Samhällsplanerare / Utredare
070 -713 96 05

anna.molin@urbanutveckling.se

Anna Degerfeldt

Anna Degerfeldt

Socialantropolog / Utredare
070 - 226 11 70 

anna.degerfeldt@urbanutveckling.se

Daniel Nilsson

Daniel Nilsson

Geograf / Utredare
073 - 917 13 60

daniel.nilsson@urbanutveckling.se

Oliver Berger

Oliver Berger

Samhällsplanerare
072 - 370 59 14

oliver.berger@urbanutveckling.se

Tobias Karström

Tobias Karström

Samhällsplanerare
073 - 693 89 45

tobias.karstrom@urbanutveckling.se