Områdesanalys av Rågsved – 2010, uppföljning 2016

 

På uppdrag av Stockholmshem tog Urban Utveckling, 2010, fram en områdesanalys av stadsdelen Rågsved. Avsikten med områdesanalysen var att inventera och ge en nulägesbeskrivning av stadsdelen samt att ta fram konkreta åtgärdsförslag för hur stadsdelen kan utvecklas positivt på kort och lång sikt. En av platserna som identifierades i områdesanalysen var Nyckelaxet, Stockholmshems centrum i Rågsved. B.la. föreslog vi att göra entréerna tydliga med nya skyltar. På bilden ovan till höger syns hur platsen ser ut och används idag sex år senare.

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.