Ordinärt boende

Ordinärt boende innebär att en människa bor kvar i den egna lägenheten även på äldre dagar. Ordinärt boende har ökat och ställer nya krav vad gäller tillgänglighet och framkomlighet. Detta gäller såväl inom den egna bostaden som miljön runt omkring, exempelvis trapphus, portentré och gångvägar. Behöver den äldre personen ytterligare assistans så sker det genom så kallad hemtjänst.

Källa: Socialstyrelsen