Output

Flöde av tjänster eller varor från en ort, eller en industri.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.