Periferi

Utkant. Områden som ligger i utkanten av de områden som utvecklas befolknings- och sysselsättningsmässigt.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.