Planarkitekt

Planarkitekten arbetar med att göra planer, ofta på kommuner med detaljplaner och översiktsplaner. En planarkitekt kan ha varierande utbildning men har alltid god kännedom om fysisk planering.