Samhällsplanerare

Våra samhällen och miljöer är komplexa nät av processer som sker parallellt. Därför behövs samhällsplaneraren som kan ta ett helhetsgrepp om olika faser i planeringen. Samhällsplaneraren funderar ofta över frågan ”Varför så just här?” i sina iakttagelser av olika miljöer. I sin yrkesroll är samhällsplaneraren ofta samordnare eller projektledare i projekt- och arbetsgrupper där andra aktörer kan bidra med expertkunskap inom sina respektive specialområden. Samhällsplaneraren projektleder och utför analyser och utredningar där olika aspekter vägs mot varandra för att skapa en lösning som i längden blir hållbar. Samhällsplaneraren måste ha en bred samhällskunskap och kunna väga samman sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Analyserna kan ske på allt från lokal till global nivå.

Stockholms universitet erbjuder genom samhällplanerarprogrammet utbildning med kandidat- och masterexamen i samhällplanering. Utbildningen är tvärvetenskaplig och ger en bred samhällskompetens som är värdefull i rollen som samhällsplanerare. Läs mer om utbildningen här.

Lunds universitet erbjuder också ett samhällsplanerarprogram på kandidat- och masternivå. Utbildningen är i grunden samhällsvetenskaplig och lägger fokus på analyser av urbana och regionala förhållanden och strategisk planering. Läs mer om utbildningen här.

På Uppsala universitet kan du läsa samhällsplaneringsprogram och kurser på kandidat- och masternivå. Utbildningen är tvärvetenskaplig har sin bas i ämnena samhällsgeografi, sociologi och statsvetenskap. Läs mer om utbildningen här.

Lästips

Läs mer om samhällsplaneraren på Stockholms universitet , Lunds universitet och Uppsala universitet.