Samordning av det lokala brottsförebyggande arbetet

Samordning av det brottsförebyggande arbetet innebär att en aktör har ett övergripande ansvar för att arbetet har bästa möjliga förutsättningar för att lyckas. Det kan till exempel handla om att se till samverkan mellan relevanta aktörer, såväl interna som externa, kommer i kraft och att se till att arbetet är synkroniserat, eller att säkerställa att resurser fördelas effektivt. I den nya lagen Kommuners ansvar mot brott som förväntas träda i kraft 1 juli 2023 framgår att kommunerna ska ha ett sådant samordningsansvar.