Social gemenskap och integrerande utemiljö i Baggängen, Karlskoga

Baggängen i Karlskoga är ett bostadsområde från 1960-talet där den eftersatta utemiljön nu ska rustas upp på de boendes villkor. Urban Utveckling anlitas under våren 2017 som stöd i utformandet och genomförandet av förstudie, inklusive dialogprocess med hyresgästerna.

 

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.