Trygga och tillgängliga utemiljöer i Tierp

Urban Utveckling var under 2017-18 ett processtöd åt Tierpsbyggen i deras satsning på trygga och tillgängliga utemiljöer, från det första planeringsmötet till färdigställandet av miljöerna. Projektet omfattade totalt fem kvarter i tätorten varav två delvis bestod av seniorbostäder. En utmaning Tierpsbyggen hade var att skapa en trivsam utemiljö som såväl ung som gammal kan samsas om. Vi bistod därför tillsammans med Tierpsbyggen och Hyresgästföreningen med att planera och genomföra en dialogprocess med de boende i respektive kvarter där metoden anpassades efter kvarterens karaktär. Frågor som lyftes handlade bland annat om kvällsbelysningen, lekaktiviteter för mindre barn, problem med olovlig genomfartstrafik, och hur trivsamma gemensamma uteplatser kan utformas på bästa sätt. Dialogen resulterade i att idéskisser togs fram för respektive kvarter som visades upp vid ett utställningstillfälle där de boende fick komma med ytterligare synpunkter. Tillsammans med en analys av tillgänglighets- och trygghetsaspekter av den fysiska miljön i de aktuella kvarteren utgjorde de boendes synpunkter underlag till de skisser och rekommendationer som delgavs Tierpsbyggens projektörer.

“Utan hjälpen från Urban Utveckling skulle det ha blivit svårt att öka tryggheten, trivseln och tillgängligheten på det sätt som vi faktiskt har lyckats med. Genom ert strukturerade arbete har vi fått fram väldigt bra synpunkter och åtgärdsförslag. Hela området kring Mattiasgatan har nu kunnat byggas ihop på ett väldigt bra sätt och det är väldigt uppskattat av hyresgästerna. Det grillas till och med på vintern! Det har blivit ett stort lyft för bostadsområdet. Innergården vid kvarteret Smedjan blev också mycket bra. En viktig del för det goda resultatet var hur frågorna formulerades och hur dialogen med hyresgästerna genomfördes. Vi har fått mycket positiv respons och utan inputen från er hade vi aldrig lyckats lika bra med det här.”

– Thomas Gällstedt, förvaltare på Tierpsbyggen.

Det har varit ett roligt arbete att ha varit en del av och det känns speciellt bra att invånarna nu har möjlighet till en stimulerande närmiljö denna sommar när många fler av oss kommer att stanna hemma.

Se före- och efterbilder nedan.

 

Unknown.jpegUnknown-1.jpeg

 

Unknown-2.jpegUnknown-3.jpeg

Våra senaste uppdateringar:

Har du några frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar.