Ytterstadssatsningen

Ytterstadssatsningen i Stockholm startade 1994 med syfte att vända den negativa bilden av vissa av Stockholms förorter. Detta skulle göras genom att fysiskt upprusta och förnya områdena. Stockholms stad och tre kommunala bostadsbolag finansierade ytterstadssatsningen. Det ansågs att en god yttre miljö var bidragande till att ge goda uppväxtvillkor samt kunde öka självkänslan och därmed även ansvarskänslan för det egna området.