Agrostad

Stad där invånarna livnär sig till större delen på jordbruk.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.