Agglomerationsnackdelar

När nackdelarna av att vara tätt placerade överstiger fördelarna, till exempel höga hyror, markbrist, miljöföroreningar.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.