Aktivitetsrum

Det geografiska område som en människa normalt rör sig i till vardags.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.