Albedo

Mått på mängden reflekterad solstrålning från en viss yta, angivet i procent. Albedo kallas även för jordytans reflektionsförmåga. Den strålning som inte reflekteras absorberas istället av jordytan, vilket påverkar jordens temperatur. Skog har vanligtvis ett lågt albedo, vilket förändras när skog skövlas och ersätts av exempelvis grödor. Stora ytor med högt albedo ökar reflektionen av strålning. Ett snötäckt landskap är ett exempel på en yta med högt albedo, vilket innebär att jordens temperatur ökar i takt med att de stora isarna smälter. Därmed finns en stark koppling mellan klimatförändringar och jordytans albedo.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Klimatförändringar orsakade av människan 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.