Äldreboende

En boendeform där äldre människor bor, med personal och möjlighet till sjukvård dygnet runt. Äldreboenden kan ha speciella inriktningar, exempelvis äldre med demens eller olika funktionsnedsättningar.