Översiktskarta

Karta som ger överblick över ett stort område med information som ortsnamn, vägnät och gränser.

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.

Läs mer om översiktskartor på Lantmäteriets hemsida.