Allemansrätt

Alla människors rätt, enligt lag, att vistas i naturen och plocka svamp och bär oavsett vem som äger marken. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15 § regeringsformen).

Den ger oss en unik frihet vad gäller tillträde till naturen, men kräver samtidigt ansvar med hänsyn till djur och natur, markägare samt andra besökare.

 
Källa: Naturvårdsverket 2011
 
Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.