Boendedialog hos Hembla i Eskilstuna

Dialog inför utveckling av utemiljön i Eskilstuna

År 2017 genomförde Urban Utveckling boendedialoger i Eskilstuna på uppdrag av Hembla. Dialogerna genomfördes inför upprustningar av bostadsgårdar i syfte att tillmötesgå hyresgästernas önskemål. Underlaget som dialogerna resulterade i har därefter användas av Hembla för att åtgärda platser som upplevdes som bristfälliga. 

Att involvera boende genom dialog stärker relationen mellan fastighetsägare och boende. Under dialoger involveras boende, och synpunkter och åsikter tas tillvara på, vilket bidrar till att boende får inflytandeskap och ägandeskap över sin levnadsmiljö. Vidare leder det till ökad gemenskap, trygghet och trivsamhet i ett område.

Totalt deltog 21 personer i dialogen. Sammantaget önskade de boende åtgärder kopplade till aktivitet, trygghet och gemenskap. Utifrån den genomförda boendedialogen och observationer kunde Urban Utveckling föreslå konkreta åtgärder i utemiljön som Hembla använde sig av inför upprustningen. Bland åtgärderna hittar vi bland annat förbättrad belysning, upprensning av grönska som skymmer och bidrar till otrygghet, lägre staket som bidrar till bättre uppsyn, fler sittplatser och ytor som stimulerar sociala möten, samt utveckling av lekplatser och ytor som stimulerar aktivitet för vuxna. Resultat kan ses nedan. 

Kontaktpersoner för projektet:

Medarbetare Daniel på Urban utveckling

Daniel Nilsson

Konsult social hållbarhet / Projektledare

Bilder

Före1efter1
före2efter2

Låt oss jobba tillsammans!

Letar ni efter en samarbetspartner till ert kommande projekt? Hör av er!