Dependency ratio

Dependeny ratio betyder beroendefrekvens och är ett mått på den del av en befolkning som utgör de ”beroende”. I det här fallet innebär det personer som anses vara för unga eller för gamla för att arbeta.

Den totala beroendefrekvensens utgörs av antal personer mellan 0-14 och från 64 och uppåt, dividerat med antal personer som är mellan 15-64. Förutom den totala beroendefrekvensen går det att ta fram barnberoendefrekvensen genom att ta fram antal individer mellan 0-14 år dividerat på antalet mellan 15-64. På samma sätt går det att titta på pensionärsberoendefrekvensen som beräknas antal personer från 65 och uppåt dividerat på antal individer som är mellan 15-64.

En stigande beroendefrekvens innebär också en stigande försörjningskvot, vilket är ett problem i många länder som står inför en åldrande befolkning. I en studie av Gumucio från 2008 diskuteras bland annat framtidens beroendefrekvens för länderna kring Medelhavet. Den äldre befolkningen tros öka medan den yngre beräknas minska, vilket kommer leda till en högre beroendefrekvens i området. Resultatet av detta är att de individer som är beroende av ekonomiskt stöd är fler än de som bidrar till ekonomin. För att komma runt problemet finns två lösningar; öka antalet förvärvsarbetare (höja pensionsåldern och få in fler kvinnor i arbetslivet) alternativt importera arbetskraft.

Antagandet att alla människor under 14 och över 65 år är beroende av samhället och att alla mellan 15-64 är oberoende, är problematiskt. Detta baseras till stor del på en kapitalistiskt samhällssyn.

Källa: Johnston & Pratt (2009) Dictionary of Human Geography (5th Edition)
Gumucio, I 2008. Tillbaka till framtiden. En studie av demografin runt Medelhavet. Arbetsrapporter, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, nr. 666.