Egen förmåga

Egen förmåga kan förstås som individers tillit till sina förmågor, och kan vara medfödda förmågor eller utvecklade förmågor. Individers egen förmåga påverkar både deras förutsättningar att hantera situationer, och deras förtroende att klara av dem (Hallin kap 13: 171, i Gerell m.fl. 2020). En individs egen förmåga är nära sammanlänkat med individens livsvillkor, som kan förstås som individens tillgång till resurser, relationer och förhållanden. Sociala nätverk och mötesplatser kan således leda till utökade kontakter och att stärka individers egen förmåga. 

Se även Kollektiv förmåga och Institutionell förmåga

Källa: Hallin, P-O, (2020) Utsatthetens orsaker, kap 3, i Gerell, Hallin, Nilvall och Westerdahl (2020) – Att vända utvecklingen – från utsatta områden till trygghet och delaktighet i. Mapius 26, Malmö Universitet