Ekoby

Bostadsområde anpassat efter en ekologisk grundsyn vad gäller resursförbrukning och miljöpåverkan.

 

Källa: Olsson, K., Vilhelmson, B. 1997. Geografiska begrepp och termer. 1. uppl. Stockholm: Natur och Kultur.